Budynki Usługowo - Handlowe

 

Poza budwonictwem mieszkaniowym nasza oferta obejmuje również budowę obiektów usługowo-handlowych, produkcyjnych oraz inwentarskich. Budynki zaprojektowane w technologii murowanej wykonujemy kompleksowo. W przypadku obiektów o konstrukcji słupowej - stalowej, oferujemy usługi przy pracach fundamentowych oraz posadzkowych.

Posadzki przemysłowe w obiektach produkcyjnych oraz magazynowych wymagają większej uwagi i staranności wykonania niż posadzki innych obiektów. Nacisk wywierany przez poruszające się wózki widłowe oraz inny sprzęt wymusza zastosowanie zbrojenia oraz wysokiej klasy materiałów.

Aby uniknąć problemów, należy zwrócić szczególną uwagę na ten element konstrukcji już na etapie projektowania. Trzeba sprawdzić czy projektant określił rodzaj i sposób zbrojenia posadzki oraz to czy wyznaczył i umieścił na rysunku bruzdy dylatacyjne, a także zweryfikować to czy opisał sposób ich wypełnienia. Posadzka powinna być dopasowana do obciążeń, które będą na nią oddziaływały (właściwe zbrojenie), powinna być odpowiednio utwardzona i odporna na ścieranie.